De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiƫle verhoudingen (Rfv) zijn adviesorganen van de regering en het parlement. De raden zijn onafhankelijk.

Logo Raad voor het openbaar bestuur

De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) adviseert over de inrichting en het functioneren van de overheid. Doel is het verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid. De Rob besteedt in het bijzonder aandacht aan de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat. De komende tijd staat het begrip 'vertrouwen' centraal, binnen het bestuur en tussen bestuur en burger.

Ga verder >>
Logo Raad voor de financiëe verhoudingen

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) adviseert over hoe de financiële middelen van het Rijk het beste kunnen worden verdeeld over gemeenten en provincies. De adviezen hebben betrekking op het gemeente- en provinciefonds, het belastinginstrumentarium en op specifieke uitkeringen. Doel is een evenwichtige verdeling die bijdraagt aan de doelmatigheid van de overheid als geheel.

Ga verder >>
Han Polman

Han Polman, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur per 1 juli 2017. Fotografie: Mechteld Jansen